7101112131415161789sertifikavimas
18
  1 6 4 3 5 2  
     
 

Atliekame pastatų energinio naudingumo sertifikavimą (įvertinti pastato energinį naudingumą priskiriant pastat ą energinio naudingumo klasei ir išduoti pastato energinio naudingumo sertifikatą) pagal statybos techninius reglamentus:
STR 2.01.09:2005 ir
STR 1.02.09:2005.

 
sertifikatas
   
7101112131415161789