• prieš projektiniai tyrimai;

  • šilumos ūkio specialiųjų planų rengimas;

  • pavojingo objekto identifikavimo, rizikos analizės bei vertinimo saugos požiūriu studijos;
  • galimybių studijos;

  • investiciniai projektai.