UAB “Šilumos ūkio servisas” yra savarankiška akcinio kapitalo bendrovė, savo veiklą pradėjusi nuo 1997m. liepos mėn. 1 d.

Bendrovė įregistruota Vilniaus miesto įmonių registre 1997 m. birželio mėn. 18 d., 2004 m. spalio 4 d. perregistruota VĮ „Registrų centras“, pažymėjimo Nr. 012013.

UAB “Šilumos ūkio servisas” yra nepriklausoma konsultacinė – techninė bendrovė, dirbanti šilumos ūkio srityje. Bendrovė teikia paslaugas techniniais, ekonominiais, aplinkosauginiais bei valdymo klausimais ir garantuoja paslaugų kokybę, kadangi bendrovėje dirba šilumos ūkio srityje patyrę specialistai (visi darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu). Mūsų specialistai nuolat tobulina savo kvalifikaciją dalyvaudami apmokymuose ir turi atestatus projektavimui ir montavimui (energetikos, būsto, viešosios paskirties, pramonės, gamybos, ūkinės veiklos statinių grupėms) bei leidimus atlikt i darbus, susijusius su energetikos įrenginių eksploatavimu. UAB “Šilumos ūkio servisas” turi sukaupusi daug informacijos apie esamą šalies šilumos ūkio būklę ir problemas.

Mes bendradarbiaujame su daugeliu Lietuvos įmonių bei organizacijų ir palaikome glaudžius ryšius su Švedijos, Danijos ir Suomijos kompanijomis, dirbančiomis šilumos energijos sektoriuje.

UAB “Šilumos ūkio servisas” visą dėmesį yra sutelkusi į šilumos energijos gamybos technologijas. Mūsų specialistai kvalifikuotai teikia įvairias paslaugas.