Sertifikavimas
   
     
 

1. Vandens šilumos tinklų eksploatacinių charakteristikų nustatymas (bandymai hidraulinėms charakteristikoms, šilumos nuostoliams nustatyti, bandymai skaičiuotinai temperatūrai).

2. Garo ir vandens šildymo katilų bandymai:

- katilų tipinių energetinių charakteristikų sudarymas;

- katilų režiminiai bandymai, nustatant CO, NOx bei sieros kiekius išmetamose dujose (dūmuose).