• katilinių ir šilumos tinklų esamos techninės būklės įvertinimas;

  • įrengimų bei jų galingumų atitikimo esamiems apkrovimams nustatymas;

  • vartotojų šiluminės energijos poreikių analizė;

  • šiluminės energijos perdavimo nuostolių nustatymas ir analizė;

  • rekomendacijos bei techniniai pasiūlymai techninei būklei pagerinti;

  • investicijų pagrindimo ir atsipirkimo laiko skaičiavimai;

  • pastatų energetinis auditas;

  • investiciniai projektai.