Šilumos ūkio rekonstrukcijos projektų įgyvendinimas:
  • statinio projekto vykdymo priežiūra (katilinės, inžineriniai tinklai);

  • statinio statybos specialiųjų darbų techninė priežiūra;

  • reikalingų įrengimų tiekimas;

  • įrengimų montavimas;

  • paleidimas;

  • derinimas;

  • perdavimas vartotojams;

  • garantinis aptarnavimas;

  • eksploatacija.